Prijava za Slatina Fest 2016. - pojedinac

PODACI O IZVOĐAČU


Uživo

Snimljena


Petak
Subota

PODACI O VODITELJU ILI ODGOVORNOJ OSOBI:

Prijava za Slatina Fest.
Pojedinac
| Skupina

Slatina Fest plakat


Sponzori

Jadranska Unija Konferencija
Hrvatska Konferencija
Kršćanska Adventistička Crkva Slatina
Grad Slatina
Pučko otvoreno učilište Slatina
Gradsko društvo Crvenog križa Slatina
Turistička zajednica grada Slatine
Radio Slatina
Foto video kluba Slatina
Slatina.net
Mik II Tiskara
Logos Video